Aanmelden Verlenging Winterseizoen 2022-2023

Ijstijden verlenging:

Tijden off-ice verlenging:

Wat fijn dat jij deze pagina bezoekt want dit betekent namelijk waarschijnlijk dat je erbij gaat zijn bij de 5 extra weken die wij mogen doorgaan op het ijs voor wij gaan genieten van ons rollerseizoen.

De ijsprijs voor dit extra ijs is met maar liefst 15% omhoog gegaan voor de verlenging wat te maken heeft met de extra kosten waar IJsbaan Haarlem mee wordt geconfronteerd bij het ijs maken. In plaats van deze hele verhoging door te berekenen aan onze leden voeren wij per lesuur een relatief kleine verhoging in van € 0,75,- in plaats van een 15% verhoging, dit om de leden te bedanken voor een prachtig regulier winterseizoen.

De verlenging kan zoals eerder gecommuniceerd niet gebruikt worden voor het inhalen van lessen tenzij deze lessen in de verlenging worden gemist.