Veel Gestelde Vragen

Wij stellen hier graag de vragen zodat dit een deel van uw vragen reeds beantwoord.

Basisvragen

WELKE LEEFTIJD EN NIVEAU KUNNEN SCHAATSEN LEREN

Schaatsen bij KSV Haarlem is ontworpen om schaatsers vanaf 4 jaar tot elke leeftijd zichzelf te laten verbeteren, op elk niveau. Schaatsers eorden in een passende groep geplaatst, op basis van hun niveau en leeftijd. Of je nog nooit op het ijs hebt gestaan of jouw schaatsvaardigheden wilt verbeteren, er is een plek voor jou.

HOE VAAK MOETEN IK EN MIJN KIND SCHAATSEN PER WEEK?

Deze beslissing kun je het beste bespreken met een coach of Sarina en Rogier. Er zijn belangrijke factoren die je mee moet nemen in jouw overweging:

1) Kosten – Elke keer dat jij het ijs betreedt betaal je uiteraard leskosten.
2) Schaatsdoel – Ben jij een recreatieve schaatser of wedstrijdschaatser? Een recreatieve schaatser kan gewoon een uurtje per week schaatsen maar een wedstrijdschaatser kan wel drie keer in een week of twee keer per dag schaatsen.

Enkele goede gesprekken helpen vaak bij het nemen van een juiste beslissing

WAT ZIJN DE KOSTEN OM LID TE WORDEN EN TE SCHAATSEN?

De kosten hangen heel erg samen met het niveau van toewijding. Hier volgt een lijst om in overweging te nemen:

• KSVH contributie – jaarlijke kosten
• IJstrainingen – vooraf betaald voor een heel seizoen
• Off-ice trainingen – vooraf betaald voor een heel seizoen
• Privé lessen
• Materialen:
– kunstschaatsen
– trainingskleding
– wedstrijdkleding (alleen voor wedstrijdrijders)
• MIF test – inschrijfkosten, begeleidingskosten – een schaatsers test 1-3 per jaar (alleen voor wedstrijdrijders)
• Wedstrijdkosten – inschrijfkosten, begeleidingskosten

Zoals je ziet, is voor elke schaatser alles aan te passen aan zijn/haar eigen budget en doelen.

Lessen en Restitutie

KRIJG IK BIJ EEN BLESSURE OF ZIEKTE RESTITUTIE VAN LESGELD?

Restitutie kan mogelijk zijn bij lichamelijk letsel door ongeval of ziekte, waardoor voor een periode van meer dan 4 weken niet geschaatst kan worden (over de eerste vier weken vindt geen restitutie plaats);

Restitutie bedraagt maximaal 50% van de lesgelden en de kosten voor het ijs. Bij individuele gevallen kan het bestuur afwijken van deze 50%. Het lidmaatschapsgeld kan niet worden gerestitueerd.

KRIJG IK BIJ HET MISSEN VAN EEN LES DOOR MEEDOEN AAN WEDSTRIJDEN/TESTEN RESTITUTIE VAN LESGELD?

Het meedoen aan testen en wedstrijden is een keuze van de schaatser en voor de gemiste lessen vindt dan ook geen restitutie plaats.

ALS IK LESSEN MIS KAN IK DEZE DAN INHALEN?

Voor de recreatieve schaatsers, zowel jeugd als volwassenen, geldt dat zij, met toestemming van het bestuur, een les kunnen inhalen. Van wedstrijdrijders wordt verwacht dat zij altijd aanwezig zijn en inhalen is voor deze groep dan ook niet mogelijk.

Corona

WAT ZIJN DE VERANDERINGEN DOOR HET COVID-19 VIRUS?

Dit winterseizoen gelden de volgende afspraken:

• Als de ijsbaan onverhoopt niet open gaat op 14 september krijgen alle leden 100% van het betaalde geld terugbetaald.
• Als de ijsbaan van overheidswege gedurende het seizoen alsnog gesloten wordt, dan krijgen de leden 85% van het betaalde geld naar rato van het aantal gemiste weken terugbetaald. Dus, als we door sluiting x weken missen, krijg je bijvoorbeeld 85% * (x/26) van de kosten van je betaalde lesgeld terug. De 15% van het lesgeld dat niet wordt gerestitueerd zal worden gebruikt om de kosten van ijshuur, baanvereniging en baancommissie voor een (klein) deel af te dekken.
Mocht het seizoen voortijdig afgebroken worden, dan zullen we te zijner tijd communiceren over een eventuele resistutie van de contributie die je hebt betaald aan de club.